League of Legends

Informacje ogólne

Zapisy do 21.11.2012; 23:59
22.11.2012 zostanie ogłoszony przebieg eliminacji , w zależności od liczby zgłoszonych drużyn

1.1 Administratorami turnieju są Denzel i ManieQ.
1.2 Kontakt z administratorami możliwy jest poprzez email denyguard@gmail.com oraz manieqpl@gmail.com.
1.3 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do administratorów turnieju.
1.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
1.5 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
1.6 Turniej dzieli się na dwie fazy – Online oraz Offline. Poprzez zarejestrowanie drużyny do kwalifikacji, drużyna zobowiązuje się uczestniczyć w zarówno pierwszej, jak i drugiej fazie turnieju.
1.7 Faza Online przypada na dni 21.11.12 – 01.12.12
1.8 Faza Offline przypada na dzień 11.12.12 i odbędzie się w klubie Studio, zlokalizowanym w Krakowie przy ulicy Budryka 4.

Tryb rozgrywek
2.1 We wszystkich grach obowiązującym trybem jest Tournament Draft.
2.2 Systemem rozgrywek jest 5v5. Oznacza to, iż obie drużyny muszą posiadać minimum pięciu* (patrz punkt 4.2) graczy, aby móc wziąć udział w rozgrywkach; w razie niestawienia się w wyznaczonym czasie, gra zostaje oddana przeciwnikom.
2.3 Rozgrywki prowadzone są na serwerze EU Nordic/East.
2.4 Nie trzeba posiadać 30 poziomu przywoływacza by wziąć udział w turnieju.
2.5 Czas maksymalnego progu spóźnienia dla fazy online wynosi 15 minut.
2.6 Przebieg eliminacji, miejsca startowe na turnieju

 szczegóły przebiegu eliminacji League of Legends

Zapisy i system rozgrywek
3.1 Drużyny muszą zostać zapisane za pośrednictwem bait.best.krakow.pl.
3.2 Każdy gracz musi mieć ukończone 18 lat.
3.3 Kapitan (osoba zgłaszająca drużynę) zmuszony jest podać następujące informacje:
Nazwa drużyny(nie może być wulgarna/obraźliwa ani samozwańcza typu PrideOfPoland itp.)
Summoner name każdego z graczy
Imię, nazwisko, PESEL każdego gracza(obcokrajowcy, jakiś weryfikowalny dokument np. paszport)

Zasady gry
4.1 Specjalne wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione i równoznaczne z przegraniem gry.
4.2 Każdy z graczy fazy offline zobowiązany jest do wpłacenia 20 zł wpisowego oraz przybycia na LAN’a w wyznaczonym dniu i porze. Niekoniecznie Ci sami gracze muszą brać udział w obydwu fazach turnieju.
4.3 Podczas całego przebiegu turnieju drużyna może posiadać 7 graczy, wszyscy muszą być zarejestrowani od początku, nie ma możliwości dodania/wymiany gracza po zakończeniu rejestracji !!!
4.4 Turniej LAN jest turniejem BYOC (Bring Your Own PC), co oznacza iż każdy z graczy zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować sobie sprzęt do gry (udostępniony będzie prąd oraz Internet).

Przebieg gry
5.1 Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany.
5.2 Zwycięzca każdej gry jest zobowiązany do zapisania zrzutu ekranu końcowego jej stanu oraz udostępnienia ich w odpowiednim do tego miejscu po zakończeniu gry.
5.3 Każdej drużynie przysługuje do pięciu minut pauzy na grę. W razie utracenia połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać zapauzowana, lecz z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który utracił połączenie może spowrotem dołączyć do gry.

  • This logo of ITP
  • This logo of BEC
  • This logo of AMPM
  • This logo of AMPM