Regulamin Turniej Robotów

Regulamin uczestnictwa w Turnieju Robotów

1. W Turnieju Robotów mogą wziąć udział 3-osobowe drużyny składające się wyłącznie ze studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
2. Drużynę rejestruje kapitan poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie www.bait.BEST.krakow.pl  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych członków drużyny na potrzeby organizacji Festiwalu BAIT oraz dla celów promocyjnych Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Nazwa drużyny nie może być wulgarna, obraźliwa oraz nie może naruszać ogólnie przyjętych zasad dobrego smaku. Organizator ma prawo zażądać od drużyny zmiany nazwy, gdyby te warunki nie zostały spełnione.
4. Turniej Robotów składa się z trzech etapów:Testu Eliminacyjnego Online – 22 listopada 2012r.
5. Warsztatów Turnieju Robotów – 27-29 listopada 2012r.
6. Finału Turnieju Robotów – 6 grudnia 2012r.
7. W Teście Eliminacyjnym Online biorą udział wszystkie drużyny, które zgłosiły swój udział w Turnieju Robotów.
8. Na Warsztaty i w dalszej kolejności do udziału w Finale Turnieju Robotów zapraszane jest 7 drużyn, które najlepiej rozwiązały Test Eliminacyjny. O udziale w dalszej części Turnieju kapitanowie zostaną poinformowani do dnia 25 listopada do godziny 23:59. W przypadku więcej niż jednej drużyny zajmującej 7 miejsce do dalszej części Turnieju wchodzi drużyna, która rozwiązała test w krótszym czasie, jeśli czasy rozwiązania testu będą identyczne przeprowadzona zostanie dogrywka na zasadach przedstawionych przez Organizatora.
9. Wyniki Testu Eliminacyjnego są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
10. Na Warsztatach Turnieju Robotów drużyny biorą udział w szkoleniu z budowy oraz programowania robotów z klocków LEGO MINDSTORMS, po którym zbudują robota, który wykona podane zadania na Finale Turnieju Robotów
11. Finał Turnieju Robotów składa się z 4 konkurencji, których przebieg oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury.
12. Decyzje Jury są ostateczne i nie można sie od nich odwołać.
13. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju Robotów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w Turnieju Robotów.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów Turnieju bez podania przyczyny. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji stosowna informacja pojawi się na stronie internetowej www.bait.BEST.krakow.pl oraz zostanie wysłana mailem do kapitanów drużyn.

 

  • This logo of ITP
  • This logo of BEC
  • This logo of AMPM
  • This logo of AMPM