Starcraft: Broodwar

Informacje ogólne

1.1 Głównym organizatorem turnieju jest Stowarzysenie Studentów BEST AGH Kraków.
1.2 Administratorem turnieju jest Denzel.
1.3 Kontakt z administratorami możliwy jest poprzez email.
1.4 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do administratorów turnieju.
1.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
1.6 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 

I. System rozgrywek:
Turniej rozgrywany jest w wersji StarCraft BroodWar 1.16.1, standardowa prędkość gry FASTEST.
Tryb rozgrywki 1 vs 1 .
Turniej rozgrywany jest systemem grupowym, a następnie pucharowym – double elimination, best of three (bo3) – Winners bracker (WB) oraz Best of one (bo1) – Loosers bracket.
Finał rozgrywany jest w systemie bo5. Osoba która do finału przejdzie z drabinki WB zaczyna z przewagą map 1:0.
Pierwsza mapa w każdej rundzie jest z góry określona przez organizatorów. W każdym kolejnym meczu przegrany wybiera mapę z puli, bez możliwości jej powtórzenia.

II. Pula Map
W przypadku rozegrania pojedynku na złej mapie, gra musi zostać powtórzona. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy obydwaj gracze zgodzą się na uznanie wyniku gry rozegranej na złej mapie.
Po skończonym meczu przegrany powiadamia o tym fakcie Sędziego oraz zapisuje powtórkę (REPLAY) w celu udokumentowania zwycięstwa w przypadku kwestii spornych.
Pula map:
Destination (Ver. 1.1)
Match Point (Ver. 1.3)
Fighting Spirit (Ver. 1.3)
Tau Cross (Ver. 1.1)
Outsider_SE(Ver. 2.2)
Python (Ver. 1.3)
HeartBreak Ridge (Ver 2.1)
Mapy można pobrać tutaj.

III Działania zabronione.
Próby połączenia się z internetem, bądź jakąkolwiek inną siecią niż sieć konkursowa są surowo zabronione i będą karane.
Programy, które zapewniają przewagę podczas gry są zakazane. Jakiekolwiek programy zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
Jakikolwiek akt oszustwa, bądź próby oszustwa są surowo zabronione i będą stanowczo karane przez Organizatora. Jeżeli jakikolwiek Uczestnik zostanie przyłapany na oszukiwaniu podczas Turnieju, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje.
Bez uszczerbku dla postanowień Regulaminu ogólnego, za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności:
stosowanie jakichkolwiek cheatów, bugów oraz używanie programów służących do przełamywania ustalonych reguł gry i oszustw (maphack itd.);
rozłączanie umyśle;
konfiguracja wykraczająca poza standardowe oraz dozwolone normy wskazane w Regulaminie;
świadome oddawanie przeciwnikowi pojedynku;
komunikacja Gracz z Kibicami i innymi obserwatorami pojedynku;
niesportowe zachowanie, w tym kłopotliwe (np. krzyk), niewłaściwe lub nieprofesjonalne działania skierowane w kierunku innego Gracza (nawet w grze);
stosowanie błędów programu, które zostanie uznane przez sędziego za nieuczciwe;
spóźnienie na pojedynek przekraczające 15 minut.
Lista niedozwolonych bugów obejmuje w szczególności:
Allied Mine,
Flying Drone,
Terran Building Crushing,
Lurker Burrow Bug,
Engineering Bay Bug,
Templar Bug,
Worker Bug,
Worker Grouping Bug,
Zerg Unit Grouping Bug,
Waypoint Bug,
Worker Rubbing Bug.
W razie wątpliwości, co do przyczyn rozłączenia i jego skutków decyduje Organizator, który w uzasadnionych przypadkach może zakończyć pojedynek i zadecydować o przegranej Gracza.
Gracz ma obowiązek niezwłocznie poinformować sędziego o popełnieniu przez przeciwnika jednego z zagrań niedozwolonych, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu go do uczestnictwa

IV. Postanowienia końcowe
Za wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły.
Za rzeczy własne, zagubione bądź zniszczone, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Podczas turnieju nie jest zabronione robienie zdjęć, bądź nagrywanie.
Organizatorzy pozostawiają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

  • This logo of ITP
  • This logo of BEC
  • This logo of AMPM
  • This logo of AMPM